Privacybeleid

SECTIE 1 – WAT DOEN WE MET UW INFORMATIE?

Wanneer u iets koopt in onze winkel verzamelen we, als onderdeel van ons koop en verkoop proces, de persoonlijke informatie die u ons verstrekt zoals uw naam, adres en email adres.
Wanneer u onze webwinkel bezoekt ontvangen we automatisch uw IP adres, hierdoor komen we meer te weten over uw browser en besturingssysteem.
Email marketing (indien toepasselijk): Met uw toestemming, kunnen wij u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

SECTIE 2 – TOESTEMMING

Hoe krijgen jullie mijn toestemming?
Wanneer u ons uw persoonlijke informatie geeft in de webshop, impliceren we dat u toestaat dat wij uw gegevens verzamelen en ze gebruiken voor de in dit artikel genoemde redenen.
Als wij uw persoonlijke informatie voor een andere reden vragen zullen we direct toestemming vragen voor het desbetreffende doel, of u een keuze geven het niet toe te staan.

Hoe trek ik mijn toestemming terug?
Als u van gedachten verandert na het toestaan van het gebruiken van persoonlijke informatie door ons, kunt u deze toestemming terugtrekken door contact op te nemen met info@dexst.nl.
Denk eraan dat deze toestemming pas ingetrokken is wanneer wij dit verwerkt hebben en u ervan op de hoogte gebracht hebben.

SECTIE 3 – OPENBARING

Wij mogen uw persoonlijke informatie openbaren als dit nodig is.
Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als dit wettelijk nodig is of u onze Algemene Voorwaarde overschrijd.

SECTIE 4 – DIENSTEN VAN DERDEN

Over het algemeen zal een derde partij uw informatie enkel verzamelen, gebruiken en openbaren voor zover nodig is om de services die ze aan ons bieden uit te voeren.
Echter hebben bepaalde derde partijen, zoals betalingsproviders en andere betaling verwerkers, hun eigen privacybeleid ten aanzien van de informatie die wij hen moeten verstrekken voor uw aankoop gerelateerde transacties.
Voor deze providers raden wij u aan het privacybeleid te lezen, zodat u de manier waarop uw gegevens door deze aanbieders zal worden behandeld kan begrijpen.
Vergeet vooral niet dat bepaalde aanbieders zich kunnen bevinden in of faciliteiten kunnen hebben in een andere jurisdictie dan u of ons. Als u er dus voor kiest om door te gaan met een transactie die betrekking heeft op de diensten van een derde, dan kan uw informatie onderworpen zijn aan de wetten van de jurisdictie waarin de betreffende dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.
Als u bijvoorbeeld in Nederland bent gevestigd en uw transactie wordt verwerkt door een betaalgateway in de Verenigde Staten, kunnen uw persoonlijke gegevens die bij de transactie zijn gebruikt, worden onderworpen aan openbaarmaking onder de wetgeving van de Verenigde Staten, waaronder de Patriot Act.
Zodra u de website van onze winkel hebt verlaten of doorgestuurd wordt naar een website of applicatie van derden, valt u niet meer onder dit privacybeleid of de gebruikersvoorwaarden van onze website.

Links
Wanneer u op links klikt in onze winkel kunnen zij u weg van onze site leiden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van andere sites en moedigen u aan om hun privacyverklaringen te lezen.

SECTIE 5 – VEILIGHEID

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet onjuist worden verloren, misbruikt, veranderd, vernietigd, openbaard of toegankelijk worden gemaakt.

SECTIE 6 – MEERDERJARIGHEID

Door gebruik te maken van deze site verklaart u dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie

SECTIE 7 – WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid ten alle tijde te wijzigen, dus lees het alstublieft regelmatig door. Wijzigingen en verduidelijkingen worden van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst. Als wij zit beleid materieel veranderen, zullen wij u hiervan op de hoogte stelen dat het is bijgewerkt, zodat u op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, wij de informatie gebruiken en/of onthullen.
Als onze winkel verworven of samengevoegd is met een ander bedrijf, dan kan uw informatie overgedragen worden aan de nieuwe eigenaren, zodat we kunnen doorgaan met het verkopen van producten aan u.

VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE
Als u uw persoonlijke informatie wilt: bemachtigen, corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt registreren of meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met: info@dexst.nl
Vergeet niet in het onderwerp de tekst “[Privacybeleid]” aan het begin toe te voegen.
—-