Servicevoorwaarden

SERVICEVOORWAARDEN (ook wel algemene voorwaarden of gebruiksvoorwaarden)

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Dexst. Over de site verwijzen de termen “wij”, “ons’ en “onze” naar dexst. Dexst biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die voor op deze site beschikbaar zijn aan u, de gebruiker, op de hoogte van uw acceptatie van alle termen, voorwaarden, beleidsvormen en mededelingen hier vermeld.

Door onze website te bezoeken en / of iets van ons te kopen, gaat u in onze “Service” en gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden hierin genoemd en / of beschikbaar via hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers welke browsers, verkopers, klanten, handelaren en / of bijdragers van de inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door (een deel van de) site te bezoeken of gebruiken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden te zijn gevonden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarde van deze overeenkomst, dan mag u de website inclusief de diensten ervan niet gebruiken. Als de gebruiksvoorwaarden als een aanbod wordt beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht om een deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen aan onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren voor wijzigingen. Uw voortdurende gebruik of toegang tot de website na het indienen van wijzigingen vormt de aanvaarding van die wijzigingen.

Onze winkel word gehost dor Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 – ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, vertegenwoordigt u dat u meerderjarig bent.

U mag onze producten niet gebruiken voor onwettig of onbevoegd doel, noch mag u, in het gebruik van de dienst, wetten in uw jurisdictie schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht).

U mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard doorgeven.

Een inbreuk of schending van een van de voorwaarden resulteert in onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht om te allen tijde om welke reden dan ook een dienst te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (niet inclusief creditcardgegevens) mogelijk ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) veranderingen aan te passen aan technische vereisten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.
U gaat ermee akkoord om geen gedeelte van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of een contact op de website via welke de dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De rubrieken die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend ter beschikking gesteld als verduidelijking en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 – Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdsduur van informatie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuiste, incomplete of niet actuele informatie die op deze site beschikbaar is. Het materiaal op deze site is uitsluitend voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaande nauwkeurigere, voledigere of meer tijdige informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, noodzakelijkerwijs, is niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op deze site te controleren.

SECTIE 4 – WIJZIGINGEN VOOR DE DIENST EN DE PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht om te allen tijde de service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) te wijzigen of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij zijn niet aan u of aan derden aansprakelijk voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van de dienst.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkt zijn alleen onder voorbehoud van retour of uitwisseling volgens ons retourbeleid.
We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur accuraat is, dit kan bijvoorbeeld komen door uw monitor.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot enige persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht uitoefenen op basis van geval tot geval. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan wijzigingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht om elk product op elk moment te stoppen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is niet van toepassing waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u heeft gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN BETALINGSKOSTEN EN REKENINGGEGEVENS

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren. Wij mogen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheid per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen bevatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij dat u proberen te melden door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is verstrekt op het moment dat de bestelling is geplaatst. Wij behouden ons het recht om bestellingen te beperken of verbieden, die volgens ons enig oordeel door dealers, wederverkopers of distributeurs worden geplaatst.

U gaat akkoord met de huidige, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens voor alle aankopen die in onze winkel zijn gemaakt. U gaat akkoord met het snel updaten van uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en u indien nodig kunnen contacteren.

Voor meer details raadpleegt u ons teruggavebeleid.

SECTIE 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot hulpmiddelen van derden waarover we geen controle of ingevoerde monitoren hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang geven tot dergelijke hulpmiddelen, zoals ze zijn en zoals ze beschikbaar zijn zonde enige garanties, verwachtingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zullen niet aansprakelijk worden gesteld vanwege of in verband met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.
Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen aangeboden door de site, is geheel op eigen risico en discretie, en u moet er zelf voor zorgen dat u vertrouwd bent met- en goedkeuring geeft aan de voorwaarden voor welke hulpmiddelen door de betreffende leverancier(s) worden geleverd.
We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief nieuwe tools en middelen). Deze nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 – LINKS VAN EEN DERDE PARTIJ

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze diensten beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons verwant zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid van materialen of websites van derden of voor andere materialen, producten of diensten van derden. We garanderen ook geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die in verband staat met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden gemaakt in verband met websites van derden. Controleer alstublieft het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, bezorgdheid of vragen over producten van derden dienen te worden gericht aan derden.

SECTIE 9 – COMMENTAAR, TERUGKOPPELINGEN EN ANDERE INDIENINGEN VAN GEBRUIKERS

Als u met of zonder verzoek inzendingen inzendt zoals creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen (gezamenlijk ‘opmerkingen’ genoemd), per email, per post, online of anderszins ingediend, gaat u ermee akkoord dat we, op elk gewenst moment, zonder enige beperking, de opmerkingen mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en ze anders in elk medium mogen gebruiken. Wij zijn niet verplicht om eventuele opmerkingen in vertrouwen te onderhouden, vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen of op opmerkingen te reageren.
Wij zijn bevoegd om, maar hebben geen verplichting om inhoud die we naar onze eigen goeddunken vaststellen als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, bedreigend, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of die intellectuele eigendommen van een partij of van deze servicevoorwaarden schendt aan te passen.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen recht van derden zullen schenden, rekening houdend met auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk- of eigendomsrecht. U verklaart verder dat uw opmerkingen geen lastig of anderszins onwettig, beledigend, vervelend of obsceen materiaal bevatten, ook verklaart u dat uw opmerkingen geen computervirus of andere malware bevatten die de werking van de service of een gerelateerde website op enige manier beïnvloedt. U meg geen vals e-mail adres gebruiken, u mag u niet als iemand anders voordoen dan u zelf bent en u niet de illusie geven dat uw opmerkingen afkomstig zijn van ons of een derde partij. U bent zelf verantwoordelijk voor opmerkingen die u maakt en hun juistheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die u of een derde heeft geplaatst.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke gegevens via de winkel wordt geregeld door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken gaat u naar de onderkant van de pagina en klikt u op Privacybeleid.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNOUWKEURIGHEDEN EN NALATIGHEDEN

Soms is er informatie op onze site of in de service die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen bevat die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, doorvoerstijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onjuistheden of tekortkomingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of om orders te annuleren indien de informatie in de service of op een gerelateerde website niet accuraat is. Dit mag op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft ingediend).
Wij ondernemen geen verplichting om informatie in de service of op een gerelateerde website op te geven, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar zonder beperking tot, prijsinformatie, behalve zoals wettelijk verplicht. Voor geen opgeven update- of vernieuwingsdatum die is toegepast in de service of op een gerelateerde website, dient te worden aangetoond dat alle informatie in de service op een gerelateerde website is gewijzigd of bewerkt.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbiedingen zoals uiteengezet in de servicevoorwaarden, bent u verboden gebruik te maken van de site of de inhoud ervan: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om deel te nemen aan onwettige handelingen of onwettige handelingen uit te voeren; (c) om inbreuk te maken op nationale, federale, provinciale of staatsregels, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; (d) om inbreuk te maken op of het overtreden van onze intellectuele eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van anderen; e) om te beledigen, misbruik te maken, te pesten/plagen, schaden, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap; (f) om onjuiste of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander soort kwaadaardige code te uploaden of door te geven die op een of andere manier gebruikt kan worden om te functionaliteit of werking van de service en/of andere gerelateerde, andere website of het internet; (h) om de persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of bij te houden; (i) om spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape toe te passen; (j) voor een obsceen of immoreel doel; of (k) de beveiligingsfuncties van de service of een gerelateerde website, andere websites of het internet infecteren of omzeilen. Wij behouden ons het recht om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 13 – GARANTIEVOORWAARDE; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen en representeren niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij is, noch staan wij er garant voor.
Wij waarborgen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen bij het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst ten allen tijde zonder voorafgaand bericht op kunnen schorten.
U het er uitdrukkelijk over eens dat uw gebruik of onmogelijkheid om te gebruiken van de dienst op eigen risico is. De service en alle producten en diensten zijn (tenzij duidelijk anders vermeld door ons) verstrekt ‘voor zover dat beschikbaar is’, ‘zoals ze zijn’ en ‘voor zover dat beschikbaar is en ‘beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciete, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
Dexst, onze directeuren, functionarissen, medewerkers, filialen, vertegenwoordigers, contractanten, stagairs, leveranciers, dienstverleners of licentiehouders zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, verlies, aanspraak of rechtstreeks, indirect, incidenteel, strafbaar, speciaal of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verloren winst, verlies van inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, zowel in contract, schending (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiende uit uw gebruik van een van de diensten of producten die zijn verkregen met gebruikmaking van de dienst, of voor andere claims die op een of andere manier betrekking hebben op uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of nalatigheden in een inhoud, of enige verlies of schade van welke haard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de dienst of inhoud (of het product) die via de dienst is geplaatst, verzonden of anderszins ter beschikking gesteld, zelfs als geadviseerd over hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade in dergelijke staten niet toelaten, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

SECTIE 14 – VERZENDTIJD

U stemt in met onze verzendtijd die tot 60 dagen op kan lopen. U gaat ermee akkoord te wachten als uw bestelling nog niet binnen is, maar minder dan 60 dagen geleden is betaald.

SECTIE 15 – VRIJWARING

U gaat ermee akkoord dat u Dexst en onze hoofd- ondernemingen en personen, dochterondernemingen, filialen, partners, officieren, directeurs, vertegenwoordigers, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers schadeloos stelt. U gaat ermee akkoord dat advokaatkosten die door ons of een derde worden gemaakt als gevolg (direct of indirect) van uw inbreuk op onze servicevoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing bevatten of uw schending van een wet of de rechten van derden ontstaan voor uw rekening zijn.

SECTIE 16 – VERBREEKBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze servicevoorwaarden onwettig, onjuist of niet afdwingbaar is, zal deze bepaling niettemin afdwingbaar zijn in de mate waarin toepasselijke wetgeving toelaat, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze voorwaarden. Deze bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

SECTIE 17 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de opzegtermijn zijn ingegaan, zullen voor alle doeleinden de beëindiging van deze overeenkomst gelden.
Deze servicevoorwaarden zijn effectief tenzij en totdat ze beëindigd zijn door u of door ons. U kunt deze gebruikersvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u onze services niet meer wilt gebruiken. U dient zich ervan bewust te zijn dat de beëindiging pas geld wanneer wij hier van op de hoogte zijn en u hier een bevestiging op hebben gegeven.
Als u volgens onze vermoedens of volgens ons uitsluitend oordeel heeft gefaald in het voldoen van deze servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst op elk gewenst moment zonder opzegtermijn beëindigen, u zal dan aansprakelijk blijven voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging. Wij mogen te allen tijde en zonder opzegtermijn uw toegang tot onze services, of een deel hiervan, ontzeggen.

SECTIE 18 – DE GEHELE OVEREENKOMST
Het falen van ons om het recht of de bepaling van deze gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of te handhaven, vormt geen afzien van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.
Deze gebruikersvoorwaarden en alle door ons op deze site geplaatste beleidslijnen of in verband met de dienst vormen de gehele overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de dienst, waarbij alle voorafgaande of gelijktijdige afspraken, mededelingen en voorstellen mogen door ons worden vervangen, mondelijk of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden bij de uitlegging van deze gebruiksvoorwaarden mogen niet tegen de verdragsluitende partij worden gebruikt.

SECTIE 19 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij u diensten aanbieden, worden geregeld en uitgelegd in overeenstemming van de wetgeving van Nederland.

SECTIE 20 – WIJZIGINGEN AAN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht om, na eigen goeddunken, een deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw doorlopende gebruik of toegang tot onze website of de dienst na indiening van wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden vormt de aanvaarding van die wijzigingen.

SECTIE 21 – CONTACT INFORMATIE

Vragen over de servicevoorwaarden dienen te worden toegezonden aan info@dexst.nl.
————————————–